Synchronizované plávanie


Výsledky za rok 2005

 

Majstrovstvá SR , staršie žiačky 1. figures
Majstrovstvá SR, juniorky 1.,2., 3. figures
Majstrovstvá SR open, juniorky 1.,3.,5.-8. figures
  1.,2., 3. duo
  1., 4. solo
Memoriál M.Kos- Belehrad 2. solo
  1. duo junior
20.International Comp. Düsseldorf, juniorky 2. duo
Majstrovstvá ČR, juniorky 1., 3. figures
Majstrovstvá Európy – Loano, juniorky 12. duo
Majstrovstvá SR, juniorky 1.,2.,3. figures
Majstrovstvá SR open, juniorky 1.,3.,5.-8.figures
  1.,2., 3. duo
  1., 4. solo
  1. team
  1. kombo
Memoriál M.Kos- Belehrad(juniorky+seniorky) 1., 2. duo
Orka open 1. duo
20.International Comp. Düsseldorf 2. duo
  4., 7 solo
  3. team
  3. kombo
Majstrovstvá ČR – juniorky 2. team
  1., 4. duo
MEJ - Loano 12. duo, team
  10.kombo
Swiss Open senior 15. duo
Slovakia synchro (medzinárod. súťaž junior.) 1. duo
Vianočná cena Prahy (medzinárod. súťaž senior.) 1., 3. duo
  3. kombo

 

Späť na výsledky