Synchronizované plávanie


Historické úspechy pre slovenské synchronizované plávanie

Synchronizované plávanieV roku 2000 sestry Lívia a Lucia Allárové začali písať históriu slovenského SP účasťou na Olympijských hrách v Sydney, v roku 2006 sa stali MAJSTERKAMI SVETA v kategórií Masters na Majstrovstvách sveta v San Franciscu. Dnes sestry patria stále k najúspešnejším plavkyniam a trénerkám, ktoré vo všetkých vekových kategóriách doviedli svoje zverenkyne ku zisku majstrovských titulov a získali výborné výsledky aj na zahraničnom súťažnom poli.

Synchronizované plávanie sa začalo rozvíjať na začiatku 20. storočia v Kanade a Austrálii. Od začiatku sa tomuto športu venovali výlučne ženy. Je to možno jediný čisto ženský šport, ktorý spája pohyby vo vode s hudbou. Možno práve preto sa mu zvykne hovoriť aj balet vo vode.

No i napriek tomu ide o šport fyzicky veľmi náročný. Plavkyne, nazývané tiež akvabely, musia mať výbornú kondíciu, ovládať prvky gymnastiky, baletu, ba dokonca i herecké nadanie. Keďže sa mnohé cviky predvádzajú s hlavou pod vodou, je to náročné i na dýchanie. Všetko sa to dá zvládnuť len s dôkladnou prípravou.

SP patrí medzi najmladšie športové plavecké odvetvie s technicko – estetickým typom športového výkonu, ktorého úlohou je dokonalé vykonanie náročnej pohybovej zostavy pomocou dokonalej techniky. Napriek svojej relatívne krátkej existencie športová výkonnosť pretekárok prudko stúpa. Svoju pozíciu v európskom aj svetovom meradle získavajú aj naše reprezentantky.

 

Základné pravidlá

SP je vlastne balet vo vode, kde za doprovodu hudby predvádzajú pretekárky svoje kreácie. Pretekárky súťažia sólach, v duách, v tímoch 4 až 8 pretekárok a v combe 10 pretekárok. Predvádzajú povinné figúry (nižšie vekové kategórie) a dva druhy zostáv.

Sú vytvorené 4 vekové kategórie:

 

Technická zostava: zahŕňa v sebe presne stanovené prvky v určenom poradí. Vystúpenie trvá: sólo=2 min, duá=2:20 min, tímy=2:50 min

Voľná zostava: pozostáva z prvkov podľa výberu a z vlastnej choreografie. Vystúpenie: sólo=3 min, duá=3:30 min, tímy=4 min, combo=5 min

Vystúpenie hodnotí zbor rozhodcov podľa svetových pravidiel FINA.

 

Vybavenie akvabely

Súťažný odev – plavky musia spĺňať dané kritéria. Povinné figúry sa cvičia v čiernych plavkách, biela plavecká čiapka a okuliare. Pre voľné zostavy sa používajú plavky, ktoré sú väčšinou zosúladené s motívom choreografie a hudby. Tieto plavky sa zdobia flitrami a rôznymi nášivkami a hlavu pokrýva čepček, ktorý je zvyčajne vo farbách plaviek. Plavky a čepček musia spĺňať predpísané veľkosti. Plavky nesmú byť veľmi vykrojené v určitých častiach a veľkosť čepčeka by nemala presiahnuť 10x10 cm. Na nos sa používa štipec. Na úpravu vlasov sa používa potravinárska želatina, ktorá stvrdne a veľmi dobre drží tvar.

 

Pravidlá

Poradie pretekárok na povinné figúry sa obyčajne losuje počítačom a na voľné zostavy manuálne na technickej porade. Sú stanovené pravidlá týkajúce sa zloženia a zoradenia povinných figúr v skupinách a časy trvania voľných zostáv pre jednotlivé kategórie v sólach, pároch a v tímoch. Každá figúra ma svoje pomenovanie a je daná jej obtiažnosť. Voľná zostava obyčajne začína na suchu ( kraj bazénu ), ktorá nesmie presiahnuť 10 sekúnd. Voľná zostava sa skladá z figurálnych celkov, presunov nad a pod hladinou vody, vynášaných figúr, presuny do obrazcov a útvarov. Hodnotí sa technické prevedenie, synchronizácia a obtiažnosť zostavy technickou známkou a choreografia a celkový dojem umeleckou známkou.

 

Bodovanie

Vystúpenia sú hodnotené dvomi známkami, pričom najvyššia známka je 10,00. Hodnotí sa technické predvedenie (presnosť, obtiažnosť, kvalita zostavy) a celkový umelecký dojem (choreografia, prechody, interpretácia)

 

Hracia plocha

Bazén vybavený reproduktormi, aby akvabely mohli počuť hudbu aj pod hladinou. Oficiálne hlboký 3 m – 1,5 m.