Synchronizované plávanie


Výsledky za rok 2004

 

Majstrovstvá SR Open, seniorky 1. team
  3. duo
Majstrovstvá SR, staršie žiačky 1., 2. figures
Majstrovstvá SR, juniorky 1.,2.,5.-10 figures
Európsky pohár B (postup do A) 4. solo
  3., 4. duo
  2. team
Majstrovstvá ČR, juniorky 1.a 2. duo, team
  1., 2. solo
Majstrovstvá SR, juniorky 1.,2., 3. duo
  1.a 2. solo
  1. team
Majstrovstvá SR, staršie žiačky 1., 2., 3. solo
  1. duo
Perníkove srdce kat. K2 do 11 rokov 1., 4.figures
MEJ Loano 11. solo
  12. duo
  9. team
MSJ Moskva 21. solo
  21. duo
  18. team
  15.kombo
Medzinárodná súťaž Slovakia Synchro 2. solo, team
  2.kombo
  1., 4., 5. duo
Písecký Mikuláš, kateg.do 13 rokov 3.a 4. figures

 

Späť na výsledky