Synchronizované plávanie


Čo je synchronizované plávanie

Synchronizované plávanieSP je vlastne balet vo vode, kde za doprovodu hudby predvádzajú pretekárky svoje kreácie. Sú vytvorené 4 vekové kategórie: do 12 rokov mladšie žiačky, od 13 do 15 rokov sú staršie žiačky, 15 – 18 juniorky a nad 18 rokov sú seniorky. Súťaží sa v povinných figúrach, v sólových, párových a tímových zostavách. V kategórii seniorky sú povinné figúry nahradené technickou zostavou, ktorá sa cvičí tiež za hudobného doprovodu. Vystúpenie hodnotí zbor rozhodcov podľa svetových pravidiel FINA. Súťažný odev – plavky musia spĺňať dané kritéria. Povinné figúry sa cvičia v čiernych plavkách, biela plavecká čiapka a okuliare. Pre voľné zostavy sa používajú plavky, ktoré sú väčšinou zosúladené s motívom choreografie a hudby. Tieto plavky sa zdobia flitrami a rôznymi nášivkami a hlavu pokrýva čepček, ktorý je zvyčajne vo farbách plaviek. Plavky a čepček musia spĺňať predpísané veľkosti. Plavky nesmú byť veľmi vykrojené v určitých častiach a veľkosť čepčeka by nemala presiahnuť 10x10 cm. Na nos sa používa štipec.

 

Poradie pretekárok na povinné figúry sa obyčajne losuje počítačom a na voľné zostavy manuálne na technickej porade. Sú stanovené pravidlá týkajúce sa zloženia a zoradenia povinných figúr v skupinách a časy trvania voľných zostáv pre jednotlivé kategórie v sólach, pároch a v tímoch. Každá figúra ma svoje pomenovanie a je daná jej obtiažnosť. Voľná zostava obyčajne začína na suchu ( kraj bazénu ), ktorá nesmie presiahnuť 10 sekúnd. Voľná zostava sa skladá z figurálnych celkov, presunov nad a pod hladinou vody, vynášaných figúr, presuny do obrazcov a útvarov. Hodnotí sa technické prevedenie, synchronizácia a obtiažnosť zostavy technickou známkou a choreografia a celkový dojem umeleckou známkou.